Generalforsamling

Herlufmagle-Hallen

afholder

Generalforsamling

Torsdag den 25.apri kl. 19.00

I Herlufmagle-Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

14 dage før generalforsamlingen.

Der vil være stegt flæsk fra kl. 18.00

Spisning er kun for medlemmer

                                    Tilmelding på tlf. 20201713 eller mail info@herlufmagle-hallen.dk