Herlufmagle-hallens

Generalforsamling den 25. April 2024

Kl. 19.00 i hallen

Referat:

  1. valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Valgt til dirigent, Dorte Thalund. Valgt til referent, Jan Hovmand. Valgt til stemmetæller, Mikael Antonsen.

  • Bestyrelsens beretning ved formanden, til godkendelse

Formandsberetning 2023

Det er med stor glæde, at jeg i dag kan præsentere formandsberetningen for det forgangne år. Året der gik har været fyldt med spændende begivenheder, udfordringer og ikke mindst en masse fantastiske øjeblikke.

Først og fremmest vil jeg gerne takke alle vores fantastiske medarbejdere for deres uvurderlige indsats og engagement. I er hjertet og sjælen i Herlufmagle hallen, og jeres hårde arbejde er afgørende for, at vi kan opretholde den høje standard, som kendetegner vores faciliteter og service. Rosen må meget gerne bringes videre til de øvrige medarbejdere. 

Jeg ønsker også at udtrykke min taknemmelighed over for alle vores frivillige, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere for deres betydningsfulde bidrag. Uden jer ville vores succes ikke være mulig.

Vi har haft et år præget af forskellige arrangementer og aktiviteter, der har tiltrukket både lokale og gæster fra nær og fjern. Det glæder mig at se, hvordan Herlufmagle Hallen fortsat fungerer som et samlingspunkt i vores område. Det håber vi at der kan komme mere af i fremtiden.

Vi er glade for at se, at vores foreninger efterspørger flere halvtimer, og det er en positiv succes for foreningslivet i lokalområdet. 

Vi har endnu en gang haft stor succes med udlejningen af vores nyrenoverede værelser. Det er et stort plus for vores hal, at vi har muligheden for at tilbyde.

Som formand er jeg både stolt og ydmyg over at se, hvordan Herlufmagle Hallen udvikler sig og tilpasser sig vores samfunds behov. Jeg ser frem til det kommende år med optimisme og begejstring og er sikker på, at vi sammen vil skabe endnu flere mindeværdige øjeblikke og styrke fællesskabet i vores lokalområde.

Tak for jeres opmærksomhed, og lad os sammen fortsætte med at gøre Herlufmagle Hallen til et sted, hvor alle føler sig velkomne og hjemme.


Med venlig hilsen

Pia Tuborg

Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen.

  • Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse.

Regnskabet blev forelagt af revisor og viste store besparelser på energiområdet i forhold til 2022. Regnskabet viste et resultat på 76.000,- Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

  • Indkomne forslag. – Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændringer.

Bestyrelsen foreslår at bestemmelse i vedtægter vedr. indkaldelse til generalforsamling ændres, således at der fremover indkaldes til generalforsamling ved annoncering på hjemmeside og sociale medier og ikke længere i dagspressen. Ændringen ønskes ud fra et økonomisk perspektiv. Generalforsamlingen ytrer ønske om at der ligeledes indkaldes til generalforsamling, direkte til medlemmer. Der blev stemt om de to variationer og det blev vedtaget at der fremover indkaldes både på hjemmeside og sociale medier, samt direkte til medlemmer af Herlufmagle hallen.

  • Forelæggelse af budget for kommende år, til godkendelse.

Budget blev fremlagt af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen.

  • Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår.

Medlemskontingent forbliver uændret.

  • Valg af bestyrelse. På valg er:

For 2 år – Tanni Kusiak, Genvalgt

For 2 år – Mikael Antonsen, Genvalgt

For 2 år – Dorte Thalund, Genvalgt

For 1 år – Afløser for Michael Lindqvist, som ønsker at træde ud af bestyrelsen1 år før tid. Karina Pagh stillede op og blev valgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

For 1 år – Bjørn Hansen

For 1 år – Cathrine Riegels

Jesper Juul Nielsen ønsker at opstille som suppleant.

Der blev foretaget afstemning blandt de 3 kandidater. Valgt blev Bjørn Hansen og Jesper Juul Nielsen.

  • Eventuelt.

Generalforsamlingen ytrede ønske om udvikling på faciliteter, herunder basketkurve. Bestyrelsen opfordrede til at der fremsendes konkrete ansøgninger, hvorved der kan søges hjælp til finansiering af investeringer i nye faciliteter. Generalforsamlingen efterspurgte fornyelse i hal 2 samt grundigere rengøring. Bestyrelsen tog dette til efterretning og ser på eventuelle brugbare tiltag.

Herlufmagle den 24. april 2024

Formand Pia Tuborg                                  Dirigent Thalund

________________________________               _________________________________