Herlufmagle-Hallens

Generalforsamling den 20. April 2023

Kl. 19.00 i hallen

Fremmødte var 19 deltager

9 var stemmeberettigede

Formand Pia Tuborg bød velkommen.

DAGSORDEN:

 1. Valg af:

Dirigent – Githa Nelander

Referent – Marianne Olsen

Stemmetæller – Benny Petersen

 • Bestyrelsens beretning ved formanden, til godkendelse

Fremtiden for de fleste haller i landet er ikke som den tidligere har været. Det er desværre ikke altid nok kun at udleje timer til udøvelse af sport, der skal mere til.

I Herlufmagle hallen prøver vi hele tiden at udvikle os og samarbejde med foreningerne i området, så der er gang i hallen.

I 2022 har der bl.a. været børnediskotek, som var en kæmpe succes. Vi blev noget overrasket over den store tilslutning, men fantastisk var det.

Ellers har der været halløj i hallen, bankospil, fastelavnsfest mm.

Vi har også fejret svømmebadets 50 års jubilæum sammen med svømmeklubben, hvor der var sørger for forskellige aktiviteter inkl. bagagerumsmarked.

Vi er glade for vores samarbejde med foreningerne og håber, at vi fremadrettet kan gøre mere af dette.

Derudover er vi heldige, at vi har et godt samarbejde med vores forpagter, hvor vi i fællesskab stabler arrangementer på benene og tiltrækker en masse mennesker.

Og så kan vi takke vores medarbejdere i hallen for deres altid store bidrag ved arrangementerne. I gør det virkelig godt, selvom der til tider kan være udfordringer. Vores kursuscenter med værelser har igennem de sidste par år gennemgået en stor opgradering, hvor vores gode medarbejdere har gjort en kæmpe indsats. Vi er nu i mål og værelserne er ikke længere en tidslomme. Så stor tak til jer.

2022 var også året hvor Næstved Kommune henvendte sig for en evt. overdækning af friluftsbadet, der er blevet brugt tid på møder og masser af ideer, men den blev lukket ned, da det blev for dyrt.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for deres arbejde i 2022. Det har været en fornøjelse at stå i spidsen for bestyrelsen og samarbejde med jer alle. Jeg håber, at kunne se frem til flere gode timer og samarbejde med jer alle det næste år.

 • Godkendt
 • Forelæggelse af det revideret regnskab og godkendelse.
 • Regnskabet blev gennemgået af revisor Ivan Kjeldsen.  Der blev lavet et underskud på kr. 137.351 grundet øgede udgifter til energi, hvilket var på trods af et ekstra tilskud på kr. 120.000. 

Der er stadig en sund økonomi i hallen.

 • Regnskabet blev godkendt.
 • Indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen sammensættes af 5-7 medlemmer § 7 i vedtægterne.

 • Vedtægtsændringerne godkendes.
 • Forelæggelse af budget for kommende år, til godkendelse.
 • Budgettet er gennemgået af revisor Ivan Kjeldsen, og godkendes.
 • Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår.
 • Kontingentet fastholdes.
 • Valg af bestyrelse.

Valgt blev:

   for 2 år – Pia Tuborg

   for 2 år – Jan Hovmand

for 2 år – Martin Lysfelt

     for 2 år – Michael Lindqvist

     for 1 år – Michael Antonsen

   for 1 år – Dorte Thalund

Valg afbestyrelsessuppleanter.

Valgt blev:

for 1 år – Bjørn Hansen

for 1 år – Cathrine Rigels Gudbergsen

 • Eventuelt.
 • Ros for den øgede udlejning af værelser
 • Sørg for at inddrage foreningerne mere. Det vil bestyrelsen tage initiativ til.
 • Julemarked – vil der blive afholdt dette i fremtiden.

Bestyrelsen vil inddrage foreningerne, da de stadig ønsker, at der fremadrettet afholdes julemarked, dog med et større fokus på børn og deres familier.

Bestyrelsen.

Formand                                            Dirigent

Pia Tuborg                                          Githa Nelander